Psykisk syk i fengsel

 

For syk for fengsel, for frisk for psykiatrisk institusjon – hvordan og hvorfor faller så mange innsatte mellom to stoler?

For å komme nærmere et svar inviterte RøverRadion til debatt. Psykisk sykdom er ofte abstrakt og vanskelig å ta tak i.

Det er heller ikke en prioritering hos kriminalomsorgen, som mener at pyskisk syke er helsetjenestens domene. Men uansett hvem sitt ansvar det er ender tvilstilfellene opp på avdelinger i norske fengsler. Her blir de innsatte passet på av betjenter som ikke skal ha eller har opplæring i å håndtere mennesker som er psykisk syke.

Hva kan fengselsvesenet og andre innstanser gjøre for å sørge for at psykisk syke ikke faller mellom to stoler, og ender opp som enten for friske for institusjon eller for syke for fengsel. 

Panelet besto av Hilde Lundeby fra Kriminalomsorgsdirektoratet, Karl Olaf Sundby fra Mental Helse Norge, psykologspesialist Thale Bostad og Heidi, vår egen røver fra Bredtveit kvinnefengsel.

Leave a Comment