Narkotikapolitikk satt på sprøytespissen

Debatten om rusbehandling har igjen gått varm. De lærde strides. Likevel er helsepolitikere, fagfolk og misbrukerne selv enige om èn ting. Dagens narkotikapolitikk fungerer ikke.

Norge har et uverdig høyt antall overdosedødsfall i forhold til innbyggertall i Europa. Av de 266 narkotika relaterte dødsfallene i 2014, var 218 forårsaket av overdoser. 34 prosent døde av opiater med sprøyte. De som injiserer heroin faller utenfor det allminnelige behandlingssystemet, sier lege Sverre Eika.

– Politikerne skjønner ikke alvoret når de fokuserer mer på ettervern enn på akutthjelp. Ja, de trenger jobb og bolig etter løslatelse. Og først trenger de medisinsk hjelp for sin avhengighet. Rusproblematikken er kompleks. Den innbefatter også store fysiske og psykiske plager. Å diskutere utdeling av Benzodiazepiner er mer relevant enn legalisering av heroin.

Eika er lege ved 24sju-enheten hos Kirkens Bymisjon, lavterskeltilbud for rusavhengige.

– Rusavhengige må behandles individuelt og ikke som én gruppe. Norsk ruspolitikk handler om enten-eller politikk og ikke både-òg. Alternativene som ligger midt i mellom må kunne tilbys den enkelte, sier Eika til Dagsavisen.

Det er umulig å komme inn i LAR-systemet hvis du som narkoman også er avhengig av beroligende eller smertestillende medisiner på blå resept. LAR betyr “legemiddelassistert rehabilitering for opiatavhengige”. I praksis betyr dette at denne gruppen ikke kan få visse legemidler som andre pasienter får.

Legale heroin-substitutt er ingen mirakelkur. Men det hadde hjulpet de tunge brukerne til å få et mer verdig liv og redusere kriminell aktivitet.

Helseministeren har nå sagt nei til heroinassistert behandling og røykerom i Oslo. Det var ikke verdt forsøket engang.

 

foto: Neil Moralee 

Leave a Comment