Jonas Gahr Støre garanterer ny stortingsmelding med større ambisjoner

Det er nettrollenes våte drøm; Jonas Gahr Støre i fengsel. Men vi må dessverre skuffe landets tastaturkrigere, for lederen i Arbeiderpartiet er bare på besøk. Dette vil han forandre i kriminalomsorgen.

– Det gjør inntrykk på meg å møte dere som ikke kan gå ut igjen, sier Jonas Gahr Støre til RøverRadion.

Arbeiderpartilederen er ingen fremmed for livet bak murene. Som aktiv i Røde Kors var han mye i fengsel. 

Til høsten er det Stortingsvalg og vi er inne i det fjerde året med blå-blå regjering. Segway, lakrispiper og kutt i kriminalomsorgen er noen av bidragene til Erna og Sivs regjering, men dette vil Støre ha en slutt på.

Ikke lakrispiper, men kuttene i budsjettet til de som drifter landets fengsler. 

En kriminalomsorg med ambisjoner

– Det er viktig med aktiviteter som er målrettet mot det som kommer etter soning. Det som gir deg kompetanse og trygghet, forteller Støre. Han ønsker at samfunnet endrer perspektivet på de som slipper ut etter soning. – Hele samfunnet tjener på at du kan slippe ut og leve et normalt liv. 

God kriminalomsorg er viktig for alle, mener Støre. Han vil satse på hele justisfeltet; helse, aktivitet og oppfølging etter endt soning. Og da må det som allerede er lovet følges opp.

Stortingsmelding 37 er regjeringens ambison om straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn. Det er ni år siden stortingsmeldingen la føringen for hva kriminalomsorgen skulle jobbe med og legge vekt på. Soningskø, tilbakeføring til samfunnet og godt samarbeid mellom kriminalomsorgen og samarbeidende etater.

– Vi må ha ambisjoner om å følge opp de løftene som er blitt gitt innen kriminalomsorgen, sier Støre, som er klar på at det er mye som gjenstår. 

Valgløfte

Man kan ikke ha politikerbesøk uten valgløfter. Om Arbeiderpartiet kommer til makten i 2017 lover Jonas Gahr Støre at de vil komme med en ny og sterkere stortingsmelding, med et større ambisjonsnivå for kriminalomsorgen.  

Hør hele intervjuet med Jonas Gahr Støre i RøverRadion 95 (intervjuet starter 18:20)

Leave a Comment