Straff som ikke virker

Beskjeden er klar fra sosiolog Sturla Falck: – Ikke bruk en halv milliard på å lage fengsel i utlandet, med flere plasser og flere inn, men sats heller på innholdet i soningen.

Tekst: Malene Storrusten

Foto: Wikipedia Commons

Norske fengsler har to oppgaver, den ene er å legge til rette for gjennomføring av selve straffen, og den andre er å rehabilitere den innsatte slik at man er rustet til å leve et kriminalitetsfritt liv den dagen man blir løslatt. For å få til dette skal norsk kriminalomsorg i følge Stortingsmelding 37 legge vekt på godt innhold i soningen. 

Sosiolog Sturla Falck fra Folkehelseinstituttet har brukt mesteparten av forskningskarrieren sin på problemer knyttet til fengsel. Han mener kriminalomsorgen har en lang vei å gå på den rehabiliterende delen av soningen:
– Fengsel har nedprioritert den rehabiliterende delen. Straffegjennomføringen skal jo være todelt, men vi ser at regjeringen nå ikke legger til rette for et godt innhold i soningen, noe som var mer prioritert hos den forrige regjeringen.

Innsatte trenger det alle andre trenger

Flere innsatte sier de ikke føler seg rehabilitert når de er løslates, forteller «Oscar» programleder i RøverRadion og innsatt i Oslo Fengsel.

Tall viser at to av tre innsatte som soner for narkotika- og vinningsforbrytelser kommer tilbake i fengsel. Falck mener at dette blant annet kan skyldes at fengsel ikke er en behandlingsinstitusjon. – Mange opplever at fengsel har vært traumatiserende og stigmatiserende, og at når du slipper du så er det blitt en del av din identitet, du er en kriminell, legger Falck til. 

Ifølge Falck er det å leve et kriminalitetsfritt liv avhengig grunnleggende ting som et sted å bo, noe å gå til, og ikke minst at noen er glade i deg. Falck mener at mange trenger behandling og hjelp til å mestre hverdagen, noe han mener det bør legges bedre til rette for: – Ikke bruk en halv milliard på å lage fengsel i utlandet, med flere plasser og flere inn, men sats heller på innholdet i soningen. Og prøv alternative soningsformer, som narkotikakontroll med domstolskontroll.

Hør innslaget cirka 39:55 min inn i sendingen

 

Leave a Comment