Kjemper for røverne på Stortinget

Justisminister Anders Anundsen (Frp) ble utfordret på hva regjeringen vil gjøre for RøverRadion.  


Under den ordinære spørretimen på Stortinget kjempet Kari Henriksen (Ap) i justiskomitéen for RøverRadion.

RøverRadion ønsker seg nemlig ingen myke pakker til jul, men det RøverRadion trenger mest av alt er at alle innsatte i norske fengsler får lik mulighet til å høre programmet.  

Justisminister Anders Anundsen ble derfor stilt spørsmålet:

– Hva konkret vil statsråden gjøre for at alle som soner i fengsel skal få lik tilgang til disse sendingene?

Leave a Comment