Innsatte reagerer på sivilombudsmannen Norgerhaven-rapport

 

Brudd på menneskerettighetsforpliktelser og mangel på kontroll utgjør hovedfunnene til sivilombudsmannen.

Sivilombudsmann, Aage Thor Falkanger har vært på besøk i Norges eneste fengsel i utlandet, Norgerhaven i Nederland.

800 innsatte har blitt flyttet så langt, og mange av dem tvangsflyttet.

I rapporten kommer det frem at de innsatte blir bodycuffet på flyturen ned og at fengslet er mindre rehabiliterende enn i Norge.

Norgerhaven har et dårligere utdanningstilbud, begrenset mulighet til å få besøk av familie og fraværende kommunikasjon. 

Målet til regjeringen var å redusere soningskøen, noe de fikk til. Prislappen var høy og gikk hardt ut over tilbudene i norske fengsler. Så var det verdt det? Hva tenker de innsatte i norske fengsler om regjeringens Nederlandprosjekt? 

Hør: Innsatte reagerer på sivilombudsmannen Norgerhavenrapport.

Leave a Comment