Fengsel eller terrorskole?

Kunnskap er nøkkelen til å stoppe at innsatte radikaliseres i fengsel, mener terrorforsker Franck Orban.

Etter terrorbølgen som har vasket over Europa i sommer, har det i etterkant vist seg at flere av gjerningsmennene har en fortid i fengsel. Mange ekspterer, som Franck Orban, har påpekt at enkelte av disse har bltt radikalisert under soning.  

Radikalisering kan beskrives som en prosess som gjør at en person i økende grad bruker vold for å oppnå poltiske mål. Slik beskriver førsteamunensis ved høyskolen i Østfold, Franck Orban, radikalisering. Han underviser også ved KRUS, som er fengselsbetjentskolen.

Etter det ble kjent at gjerningsmannen bak terroen i København ble radikalisert i fengsel, har debatten rundt fengselsvesenets rolle i bekjempelse av dette vokst. 

– Det er negativt å være radikalisert, men det er ikke negativt å være radikal. Bare se på Nelson Mandela, sier Franck Orban, som mener Norge ikke trenger å bekymre seg for radikalisering i norske fengsler.

Store fengsler med mange innsatte og dårlige soningsforhold er grobunn for frustrasjon. Denne frustrasjonen kan føre til radikalisering, forteller Orban som mener dette ikke er så fremtredent i Norge. 

– Men vi kan bli bedre, sier Orban. 

Hør Franck Orban om radikalisering i fengsel her: 

Leave a Comment