Er dette innsiden av et fengsel?

Bredtveit kvinnefengsel har oppgradert uteområdet.

Marihønen, som er utgangspunktet for designet til det nye uteområdet på Bredtveit kvinnefengsel, er også en metafor for selve fengselsoppholdet. 

De sorte prikkene på marihøna er de mørke kapitlene og historiene til den innsatte. Det store røde skallet symboliserer all kjærlighet man har inni seg. 

Når tiden er moden legger man Bredtveit bak seg, sprer vingene og flyr til noe bedre.

Det er de innsatte som står bak uteområdet, med god hjelp fra anleggsgartnermester Tone Almehagen. 

 

Hør hele historien om hvordan uteområdet ble til:

Leave a Comment