Radikalisering i fengsel

Det som er felles for mange terroraksjoner som har skjedd den siste tiden er at terroristene er blitt radikalisert i fengsel.

Av: Malene Storrusten

En vanlig oppfatning på innsiden at radikalisering og islamisering er det samme, men ekspert på radikalisering og terror, Franck Orban, sier dette ikke nødvendigvis stemmer. Orban sier religion kan være utgangspunktet for radikalisering, men at deler av religionen er blitt fortolket og dermed ikke kan kalles for religiøst motivert. Han mener det er viktig å ikke blande vanlig religiøs praksis med radikalisering og terror, og understreker at terror kan også være motivert av andre ting, som høyreeksremisme, nynazisme og politikk.

Radikalisering handler om voldelig ideologi og har ingenting med religion å gjøre, sier Orban til RøverRadion.

Radikaliseing kan skyldes dårlig miljø i fengsel

Fellesnevneren for de landene som er utsatt for radikalisering i fengsel er at det ofte er en lite tilfredsstillende soning. Det er store fengsler, man deler celle med mange folk, det er lite bemanning og lavt aktivitetsnivå. Orban mener det er tungt å sone og at man reagerer ulikt på dette. Noen reagerer med å bli deprimerte, voldelige eller apatiske.

Hvis mye av fengselskulturen er usunn kan dette gi grobrunn for frustrasjon, og radikalisering kan være en måte å reagere på, mener Orban.

Nytt krav om kunnskap til betjenter

Orban forteller at det er kommet nye krav til fengselsbetjenter om hvordan de skal jobbe for å unngå radikalisering. Blant annet er det økt fokus på kunnskap om religion og kulturforståelse, slik at de er bedre rustet til å vite hva som foregår. Han mener betjenter kan bli usikre og tolke feil på om en innsatt for eksempel er radikalisert, og at de nå skal vite mer for å kunne se etter eventuelle tegn for dette.

Hør innslaget cirka 12:04 minutter inn i sendingen:

Foto: Vimeo/Krithfilm ApSO

Leave a Comment