NAV kutter støtten til Wayback

– Noen kaller oss for et NAV-kontor, sier en lattermild Johan Lothe i Wayback Oslo. I dag kom beskjeden om at NAV halverer driftstilskuddet til organisasjonen.

Wayback arbeider for at straffedømte kan leve et liv uten kriminalitet og rus. Selv sier de at målet deres er å bygge bro mellom et liv i kriminalitet og det det etablerte samfunnsliv.

Lothe i Wayback Oslo sier til Røverhuset at NAV-kuttet faller i dårlig smak. – Vi ble veldig overrasket. Vi har følt at de har støttet oss hele veien, samtidig føler vi at mye av det arbeidet vi gjørt er NAV-rettet. Arbeidet starter ved fengselsporten. Vi jobber for at straffedømte som har behov for jobb, bolig og nettverk skal få det. Vi hjelper med gjeld og vi er med i ansvarsgruppemøter på NAV.

Det er driftstilskuddet på nær to millioner kroner per år som nå er halvert. Neste år kan den være helt borte.

Begrunnelsen for å kutte pengestøtten er at Wayback hører hjemme under Justis- og beredskapsdepartementet. NAV står nemlig fritt til å avslutte eller nedskalere støtte til organisasjoner som hovedsakelig hører til andre departementer eller direktorater.

Wayback har klaget på avslaget om pengestøtte. Klagen er avvist og sendt videre til Arbeids- og sosialdepartementet.

– Vi ønsker ikke å uttale oss ytterligere i saken før den er ferdigbehandlet av departementet, sier fungerende seksjonssjef Kirsten Nieuwejaar i tjenesteavdelingen i NAV til NRK.

 Viktig for de som vil starte et nytt liv

– Vi driver veldig billig i forhold til hvor mange vi støtter på vei ut av rus og kriminalitet, forteller Lothe. Han frykter at den reduserte støtten vil få konsekvenser for det arbeidet de gjør med oppfølging av tidligere innsatte. – Det er demotiverende og få en slik beskjed, vi føler vårt arbeid ikke blir anerkjent.

Ikke bare kan det gå ut over de som Wayback hjelper, men også selve organisasjonen som nå kan stå foran et tøft valg. 

– Lønnsmidlene går ned som følger av dette, og vi må vurdere å kutte tilbudet eller de ansatte. Men vi gjør alt vi kan for å unngå dette, sier Lothe som forteller at de nå fokuserer på bidragsytere fra privatsektor. 

 Klaget på nytt

Det vil komme en ny, samlet klage fra alle de fem avdelingene med tanke på 2017, forteller en optimistisk Lothe: 

– Jeg tror vi kan kommer frem til en felles løsning. Vi må gjøre rede for det arbeidet vi gjør og hvilke konsekvenser det vil få for de som skal ut å starte livet på nytt.

 

foto: Wayback

Leave a Comment