Innsatte sitter fortsatt for lenge innelåst på cella

– Helt håpløst om vi skal rehabiliteres, sier de innsatte. To avdelinger på Bredtveit kvinnefengsel følger fortsatt ikke sivilombudsmannens anbefalinger. 

Etter at sivilombudsmannen i mars besøkte Bredtveit Kvinnefengsel ble det avdekket flere kritikkverdige forhold.

Det som skapte størst oppmerksomhet var fengselets innlåsingsrutiner i helgene. Særlig avdeling 1 og 3 hadde strenge rutiner. Her får de innsatte kun 5 timer og 15 minutter utetid fra cella.

Den Europeiske torturforebyggingskomitè påpeker at innsatte burde haminst åtte timer utetid i løpet av en dag.

Sivilombudsmannen oppfordret fengslets ledelse til å ummidelbart iverksette tiltatak som garanterer alle insatte uten restriksjoner åtte timer utenfor cellen hver dag

Nils Leyell Finstad, Fengselsleder i Bredtveit kvinnefengsel sier han har stor respekt for Sivilombudsmannens FN-mandat.

– Vi har et stort ansvar overfor kvinnelige innsatte som av ulike grunner kan være en utsatt gruppe, og den enkelte innsatte kan være i en sårbar fase, forteller Finstad som  synes rapporten fra Sivilombudsmannen på mange måter er god. – Den viser at vi ivaretar innsatte på en profesjonell og human måte, med stor etisk bevissthet. 

Vanskelig å forstår for ikke-innsatte

Om man ikke har sonet selv er det vanskelig å forstå den psykiske påkjenningen av å være innelåst store deler av døgnet. 

Redaksjonen på Bredtveit konstaterer at det er mye tankekjør, og at for mye alenetid blant de som sliter med mye fra før er alt annet en positivt. Ofte blir man enda mer tilbaketrukket og får det vanskelig når man skal reintegreres i samfunnet.

Fortsatt for mye innelåsing på to avdelinger

Etter rapporten og kritikk i media er forstatt to avdelinger for mye innlåst etter torturforebyggingskomiteens anbefaling. 

Avdeling 3 er fortsatt innelåst mest. Her får de innsatte tilbringe fem timer og femten minutter utenfor cellen i helger. 

Avdeling 1 har fått økt utetiden med èn time og har nå seks timer og femten minutt utetid.

Bredtveit kvinnefengsel syns det er beklagelig, men påpeker at de også må ta hensyn til de ansatte.

– Jeg er enig i at det for mye innlåsning på 2 av fengselets 5 avdelinger i helgene, forteller Nils Leyell Finstad som samtidig understreker at aktivitetsnivået gjennom uka er høyt:

– Etter endringer i arbeidsmiljøloven og arbeidstidsreglementet, måtte vi legge om turnusen for å få kabalen til å gå opp, og det har ført til mer innlåsning på 2 av 5 avdelinger.

Dette går ut over innsatte, og det beklager jeg. Jeg vil legge til at innsatte er godt ivaretatt av betjenter, samt av fritidsleder, prest og miljøterapeuter, som også bistår i helgene, men ja; det er for mye innlåsning på 2 av 5 avdelingene. 

Leave a Comment