Fotfolket – livet i hjemmearrest

I overkant av 9000 mennesker har sonet sin straff med elektroniskfotlenke siden 2008 i Norge. 

Såkalt ektronisk kontroll eller soning med fotlenke innebærer at den straffedømte  gjennomfører soningen sin i samfunnet.

Soningsformen gir den straffedømte mulighet til å ivareta sine sosiale og økonomiske forpliktelser mens straffen sones. Kriminalomsorgen har regien på dette.

Å sone med fotlenke hjemme betyr ikke at man kan sitte å se på tv hele dagen.

Straffedømte som soner med fotlenke må være i arbeid, gå på skole eller ha annen form for sysselsetting. Når de ikke er på disse aktivitetene, må de oppholde seg hjemme. Lenken rundt ankelen registrerer om de befinner seg hjemme eller ikke. Fotlenken er i kontakt med en mottaker som Kriminalomsorgen installerer i hjemmet. 

Den straffedømte må ha lenken på seg hele tiden. Hvis den tas av, utløses en alarm.

Det er knallharde krav til å følge klokken og nulltoleranse for å bryte reglene. Uanmeldte ruskontroller er en del av pakken.

Vedkommende må ha tilgang til egnet bolig og ha telefonforbindelse. Videre må eventuell samboer gi samtykke til at slik gjennomføring kan skje i hjemmet.

Gode resultater

For å kvalifisere seg til fotlenke soning må den straffedømte gjennomføre opp til fire måneders fengselsstraff eller har fire måneder igjen til forventet prøveløslatelse. 

Ordningen er tilgjengelig for straffedømte over hele landet. Det er en form for ubetinget fengselsstraff.

Et av de beste argumentene for soning hjemme er at personer som er domfelt, holdes borte fra de kriminelle miljøene innenfor murene. Unge som aldri har vært i fengsel før bør prioriteres. Ordning gir gode resultater og blir stadig mer vanlig. Over 95 prosent gjennomførte soningen i tråd med regelverket i 2014, ifølge NRK.

Leave a Comment