Prek

Velkommen til Prek! Her publiserer vi artikler, nyheter, blogger, dine innlegg og ellers det våre røveraktige hjerner har på hjertet.

Legg igjen en kommentar, vi godkjenner og publiserer fortløpende!

Login for å legge ut egne saker.

Prek i vei!

Login for å starte en diskusjon
Login

I overkant av 9000 mennesker har sonet sin straff med elektroniskfotlenke siden 2008 i Norge. 

Såkalt ektronisk kontroll eller soning med fotlenke innebærer at den straffedømte  gjennomfører soningen sin i samfunnet.

Soningsformen gir den straffedømte mulighet til å ivareta sine sosiale og økonomiske forpliktelser mens straffen sones. Kriminalomsorgen har regien på dette.

Å sone med fotlenke hjemme betyr ikke at man kan sitte å se på tv hele dagen.

Straffedømte som soner med fotlenke må være i arbeid, gå på skole eller ha annen form for sysselsetting. Når de ikke er på disse aktivitetene, må de oppholde seg hjemme. Lenken rundt ankelen registrerer om de befinner seg hjemme eller ikke. Fotlenken er i kontakt med en mottaker som Kriminalomsorgen installerer i hjemmet. 

Den straffedømte må ha lenken på seg hele tiden. Hvis den tas av, utløses en alarm.

Det er knallharde krav til å følge klokken og nulltoleranse for å bryte reglene. Uanmeldte ruskontroller er en del av pakken.

Vedkommende må ha tilgang til egnet bolig og ha telefonforbindelse. Videre må eventuell samboer gi samtykke til at slik gjennomføring kan skje i hjemmet.

Gode resultater

For å kvalifisere seg til fotlenke soning må den straffedømte gjennomføre opp til fire måneders fengselsstraff eller har fire måneder igjen til forventet prøveløslatelse. 

Ordningen er tilgjengelig for straffedømte over hele landet. Det er en form for ubetinget fengselsstraff.

Et av de beste argumentene for soning hjemme er at personer som er domfelt, holdes borte fra de kriminelle miljøene innenfor murene. Unge som aldri har vært i fengsel før bør prioriteres. Ordning gir gode resultater og blir stadig mer vanlig. Over 95 prosent gjennomførte soningen i tråd med regelverket i 2014, ifølge NRK.

Pølser, brus og kroppsvisitering. Slik feirer man nasjonaldagen på innsiden. 

Frihetsberøvelse er ingen spøk. Mange syns at norske innsatte har det for godt og fint på hotellrommene de kaller celler. Det er kanskje en flatskjerm på rommet og varm mat på middagstallerken, men det er under høytider som 17. mai at man virkelig kjenner frihetsberøvelsen på kroppen.

Det er en blanding av lengsel, missunelse og optimisme når gutta i Oslo fengsel prater om nasjonaldagen. Når hele nasjonen kler seg opp i bundand med champagne i hånda sitter de på innsiden i joggedressen med en kaffekopp i hånda. Korpsmusikken dundrer i det fjerne, og de som frister seg selv med å  ta en titt ut gitteret på vinduet ser grilling, pils og god stemming i fengselsparken. 

Hva skjer på innsiden når vi andre feirer nasjonens selvstendighet? 

Rødt lederen havna bak lås og slå til slutt, ikke som straffedømt men som hovedtaler under Bredtveit Kvinnefengsels 1. mai markering.

I 2014 ble Rødt-politiker Bjørnar Moxnes politianmeldt for brudd på taushetsplikten av Oslo Bystyre. Han gikk serien ut av rettsalen og kunne dermed slå seg på bryste og si at besøke hans på innsiden av fengslet var hans første.

Rødt er flinke på påpeke forskjeller og ulikeheter i samfunnet. Men hva tenker lederen om de insatte og deres soningsforhold?

- Vi ønsker å teste ut alternative soningsformer, sier Moxnes, som utdyper at Rødt er åpne for alle salgs forsøk som øker sjansen for at folk kommer seg ut av soning på en vettug måte. 

Ikke så overraskende slår Moxnes knall hardt ned på det han mener er de verste av de kriminelle, nemlig hvitsnippene. 

- Kriminelle som går i skjorte og slips blir aldri dømt, sier Moxnes, som konkluderer med at den smarteste måten å være kriminell på er å bli med i ledelsen av storbank. 

Ettersom dette var først gang Rødt-lederen er bak fengselsmurene ga vi han litt makt. Makt til å fengsel en person. 

Hvem ville Bjørnar Moxnes fengslet om han fikk bestemme?


Hele intervjuet hører du i denne ukas episode av RøverRadion. 

Bastøy fengsel ønsker Urbanfeed velkommen til øya.

Urbanfeed er et konsept for egenprodusert mat i urbane strøk. Bakgrunnen for dette pilotprosjektet er at det ikke er nok dyrkbar mark til å fø alle i fremtiden.

- Med et klimavennlig drivhus på Bastøy blir de innsatte blir selvforsynte med fisk og grønnsaker, sier fengselsleder, Tom Eberhardt.
De får også god kompetanse innen oppdrettsnæring, når de skal ut å søke jobb.


Overskuddet fra matproduksjonen ønsker han å selge under navnet Bastøy fengselOg kanskje blir det flere plasser på Bastøy? Det er jobb for 10-12 innsatte ved et sånt anlegg.

Fengelet blir bokstavelig talt et veksthus. I første etasje skal det være fiskeoppdrett og i andre etasje et grønnsakanlegg.
Innovasjon Norge har allerede gitt støtte til utvikling av prosjektet. Går finansieringen i orden, kan byggingen bli en realitet fra høsten av, melder Teknisk Ukeblad.

 

 

Debatten om rusbehandling har igjen gått varm. De lærde strides. Likevel er helsepolitikere, fagfolk og misbrukerne selv enige om èn ting. Dagens narkotikapolitikk fungerer ikke.

Norge har et uverdig høyt antall overdosedødsfall i forhold til innbyggertall i Europa. Av de 266 narkotika relaterte dødsfallene i 2014, var 218 forårsaket av overdoser. 34 prosent døde av opiater med sprøyte. De som injiserer heroin faller utenfor det allminnelige behandlingssystemet, sier lege Sverre Eika.

- Politikerne skjønner ikke alvoret når de fokuserer mer på ettervern enn på akutthjelp. Ja, de trenger jobb og bolig etter løslatelse. Og først trenger de medisinsk hjelp for sin avhengighet. Rusproblematikken er kompleks. Den innbefatter også store fysiske og psykiske plager. Å diskutere utdeling av Benzodiazepiner er mer relevant enn legalisering av heroin.

Eika er lege ved 24sju-enheten hos Kirkens Bymisjon, lavterskeltilbud for rusavhengige.

- Rusavhengige må behandles individuelt og ikke som én gruppe. Norsk ruspolitikk handler om enten-eller politikk og ikke både-òg. Alternativene som ligger midt i mellom må kunne tilbys den enkelte, sier Eika til Dagsavisen.

Det er umulig å komme inn i LAR-systemet hvis du som narkoman også er avhengig av beroligende eller smertestillende medisiner på blå resept. LAR betyr “legemiddelassistert rehabilitering for opiatavhengige”. I praksis betyr dette at denne gruppen ikke kan få visse legemidler som andre pasienter får.

Legale heroin-substitutt er ingen mirakelkur. Men det hadde hjulpet de tunge brukerne til å få et mer verdig liv og redusere kriminell aktivitet.

Helseministeren har nå sagt nei til heroinassistert behandling og røykerom i Oslo. Det var ikke verdt forsøket engang.

 

foto: Neil Moralee 

Røver prek

Online

Vi har 7 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Røverbrev!

Bli brevvenn med en
som ikke kommer seg ut så mye.
roverbrev

Doner! Og hjelp oss forbli på lufta!