Røverhuset

Fengselsradio

Et kriminelt godt mediehus for innsatte og løslatte straffedømte. Hør oss på P2 lørdager kl. 13:30.

les mer...

Det ble høy trempratur da Høyre og Arbeiderpartiet møttes til partiduell om tilstanden i norske fengsel. 

For kriminalomsorgen var det en berg- og dalbane da regjeringen begynte å legge frem forslagene til statsbudsjett. Det begynte med massive kutt og «arbeidsuhell», men ble etter hard kritikk justert opp. 

Peter Frølich (H) og Maria-Karine Aasen-Svensrud (AP) møttes i Røverradions studio på innsiden av Oslo fengsel for å ta debatten: Fanger i Nederland eller folk på jobb?

Regjering viderefører den kontroversielle leieavtalen med Norgerhaven fengsel i Nederland samtidig som kriminalomsorgen og fagforeningen varsler om økt vold og mer frykt blant de ansatte. De skylder på lav bemanning og kutt i tilbudene til de innsatte. 

Høyre vil ikke anerkjenne at de har kuttet i kriminalomsorgen sitt budsjett. Frølich mener Arbeiderpartiet og Svensrud tenker for kortsiktig og ber folk vente til man ser resultatene av helt nye soningsplasser. Nå starter byggingen av et nytt fengsel i Agder med avdelinger i Mandal og Froland.

For han er Norgerhaven sentralt for at soningskøen skal forbli tom. Et standpunkt regjeringen har tatt siden de startet avtalen med Nederland. Han trekker også frem pengebruk på utdanning av betjenter. 

Men realiteten er innsatte i Oslo fengsel nå sitter 23 timer innelåst i døgnet. Tilbud som sinnemestringskurs eksisterer ikke og alle de innsatte deler på én psykolog. 

Arbeiderpartiet vil i sitt alternative statsbudsjett bruke 50 millioner på kriminalomsorg. Svensrud sier den norske filosofien er å være ute av cella. Hun mener derfor at den beste måten å sørge for en god tilbakeføring til samfunnet er frivillighet og et godt skoletilbud i fengslet. Det krever også flere mennesker på jobb. 

Hør de to justiskomiteemedleme ta debatten her og utrykk din mening:

Røverbrev!

Bli brevvenn med en
som ikke kommer seg ut så mye.
roverbrev

Doner! Og hjelp oss forbli på lufta!