Røverhuset

Fengselsradio

Et kriminelt godt mediehus for innsatte og løslatte straffedømte. Hør oss på P2 lørdager kl. 13:30.

les mer...

 

Kriminalomsorgen må kutte med nesten 25 millioner kroner i 2018, ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett. Det kan få drastiske konsekvenser for RøverRadion og alle andre som jobber frivillig på innsiden av norske fengsler.

RøverRadion, er i likhet med en rekke andre organisasjoner som jobber på innsiden av murene, avhengig av støtte for å kunne overleve.

I årets statsbudsjett, preget av "arbeidsuhell" og utydelig kommunikasjon, kommer det frem at regjeringen ønsker å fjerne store deler av pengepotten som kriminalomsorgen har til de ulike frivillige organisasjonene som jobber med innsatte og pårørende. 

Det er tydelig at det er en pengepott ingen har satt seg så godt inn i. Det virker som den ikke er så viktig for politikerene. Frivillighet i fengsel er ikke noe de har spesielt mye fokus på, sier Rita Nielsen fra stiftelsen Retretten som jobber med tidligere straffedømte.

De er en av flere organiasjoner som står i fare for å miste store deler av støtten sin som RøverRadion har pratet med.

HØR: Røverradion på NRK P2: Innsatte om hvorfor regjeringen gjør  feil når de kutter støtten

Det vil få katastorfale følger. Vi var i sjokk da vi så kuttene, det kan føre til at vi må si opp ansatte og stenge kontorer, sier Johan Lothe i Wayback, som mener regjeringen må være tydeligere i signalene sine.

For slik statsbudsjettet ser ut i dag presser regjeringen i praksis frivilligheten og aktivitetstilbudet ut av fengsel.

Slik vil fengslende merker fraværet av frivillige:

1. Fengsel og kriminalomsorgen blir et mer lukket og skummelt sted.

At noen nær deg skal inn til soning kan være en tøff påkjenning. I Norge er det ikke staten, men Foreningen for fangers pårørende (FFP), som gir de pårørende et tilbud om dialog og møter med andre i samme situasjonen. Regjeringen ønsker å nærmest halvere driftsstøtten deres. 

– Det er veldig dramatiske for oss. Det vil gå ut over pårørende til innsatte som ofte ikke har noe annet sted å henvende seg, sier Hanne Hamsund, daglig leder i For Fangers Pårørende (FFP).  – Vi får positive signaler for det arbeidet vi gjør, så det er det som gjør dette så uforståelig. Kuttene virker lite klokt og svært kortsiktig, mener Hamsund. 


2. Lite aktivitet øker vold

Kriminalomsorgen melder om økende vold i norske fengsler. I 2014 ble det registrert 509 vold- og trusselhendelser. I 2015 steg tallet til 801 – en økning på over 290 registrerte tilfeller.

– Det ser vi alvorlig på. Samtidig mener vi at vi driver fullt forsvarlig innenfor de midlene vi er tildelt, sier Marianne Vollan som er direktør i  kriminalomsorgsdirektoratet.

I dag har situasjonen blitt så alvorlig at betjenter selv står frem i media og sier mangelen på ressurser gjør arbeidsdagen utrygg. Løsningen, sier både de og forskning, er at de innsatte trenger mer innhold - det regjeringen nå ønsker å kutte.

 

3. Progressjon blir regresjon

Et nytt fengsel på sørlandet og leie av soningsplasser i utlandet er høyt prioritert hos regjeringen i årets statsbudsjett. Dette har redusert soningskøen kraftig, men det går på bekostning av den delen av fengselet som skal utføre de rehabiliterende oppgavene.

– Det er for mye isolasjon av fanger. Jeg er på den beste avdelingen , men den har ikke noe mer priviligere. Så jeg sitter innlåst 23 timer som alle andre. Man blir ikke motivert til å gjøre så mye nytt da, forklarer Preben, som er innsatt i Oslo fengsel.

Nylig omtalte Dagbladet situasjonen i Oslo fengsel hvor Stian og flere hundre andre innsatte sitter innelåst 23 timer på cella.  Oppbevaringsboks har aldri vært et mer passende ord for hverdagen i norske fengsel. Vi slår oss på brystet for å være humane og progressive - samtidig som onnhold og aktivitet er byttet ut med bemanningsproblemer som fører til mer innlåsing, sier redaktør i Røverradion, Mina Hadjian. 

– Frivillige organisasjoner støtter deg med mye både ute og inne. Det er tøft å komme tilbake til samfunnet. Gjenggangerstatistikken vil øke om de forsvinner, sier Preben.

Én innsatt koster samfunnet over én million kroner i året. Sett fra både et kostnads- og et humant perspektiv er innhold i fengsel viktig å prioritere for et bedre samfunn.


Ikke gjør det
Dagens statsbudsjettforslag vil ha dramatiske konsekvenser for frivilligheten i norske fengsler, dette er de samme organiasjonene som vurderes som uvurderlige av kriminalomsorgen. Ytterste konsekvens vil bety kroken på døra for flere av de. Og resten vil måtte bruke mer tid på å søke støtte, enn å utføre arbeidet de er der for å gjøre.

- Om de frivillige organisasjonene forsvinner ville det vært katastrofalt for de menneskene som blir løslat fra fengsel. Det gir et mer utrygt samfunn for alle, noe som er kjempe kostbart, forklarer Guro Sollien Eriksrud fra Røde Kors Nettverk etter soning

RøverRadion talte nylig under høring til justiskomiteen. Ønsker du også at regjeringen skal gi mer til de som jobber for at innsatte skal bli gode naboer og kunne leve et kriminalitetsfrittliv, så si ifra. Send en mail eller ta en telefon til et medlem i justiskomitteen og finanskomiteen.

Kuttene i statsbudsjettet preger ukas sending av RøverRadion på NRK P2. Hør fra innsatte og ansatte i norske fengsler om hvorfor regjeringen gjør en feil når de kutter støtten til kriminalomsorgen. 

 

 

Røverbrev!

Bli brevvenn med en
som ikke kommer seg ut så mye.
roverbrev

Doner! Og hjelp oss forbli på lufta!